دانستنی زعفران

دانستنی زعفران به مواردی گفته می شود که در خصوص خواص دارویی و درمانی زعفران این گل پاکی مطرح شده است و می تواند به شما در بهره گیری از این طلای سرخ کمک نماید.

۰۴فروردین ۱۳۹۷

زعفران تنها یک ادویه با رنگ و عطر خاص نیست این ماده ی غذایی خواص دارویی و درمانی بیشماری نیز دارد که باعث شده توجه کشور های دیگر نیز به سمت آن جلب گردد و ان ها را به وارد نمودن طلای سرخ ایرانی تشویق نماید. همین عامل نیز باعث قیمتی تر شدن زعفران گشته […]

کانال تلگرام