زعفران گلخانه ای

زعفران گلخانه ای که در سال های اخیر شاهد افزایش تولید و کاشت زعفران به این شیوه هستیم یکی از راه های مناسب برای کسب درآمد در سراسر ایران عزیز به حساب می آید.

۱۸اسفند ۱۳۹۶
زعفران گلخانه ای

عمده ی زعفران تولیدی برخی استان ها که در بازار شاهد خرید و فروش انیم به صورت گلخانه ای انجام می شود. زعفران گیاهیست که در سال های اخیر سطح زیر کشت آن در سراسر کشور به شدت افزایش یافته است. زیرا مزیت های کاشت غیر قابل انکاری دارد که باعث می شود به گزینه […]

کانال تلگرام