زعفران حمید

زعفران حمید ۱۱۰ عمده ی فروش خود را بر روی بسته بندی های یک مثقالی تجربه کرده است، زیرا این محصول از قیمت بسیار مناسبی نسبت به سایر محصولات برخوردار می باشد.

۲۰اسفند ۱۳۹۶
زعفران حمید

یکی از فعال ترین توزیع کنندگان زعفران در شهر اصفهان نمایندگی شرکت حمید ۱۱۰ می باشد. این برند با وجود عمر کوتاه به لحاظ طولی، به لحاظ عرضی رشد قابل توجهی داشته و موفق شده خود را به عنوان یک برند معرفی نماید که البته با استقبال مردم نیز روبرو شده است. این شرکت محصولات […]

کانال تلگرام