زعفران بهرامن

  • زعفران یهرامن

زعفران بهرامن یکی از بهترین زعفران های ایران با ارائه گواهی نامه معتبر و بهداشتی مناسب برای صادرات و داخل

پک های کادویی بهرامن نیز یکی از بهترین کادو های شکیل و درخور مهمانان ویژه و شرکا تجاری خود می باشد.

کانال تلگرام