آرشیو برچسب ها : بهترین زعفران سفید

یکی از بهترین انواع تولیدات برای خرید عطاری ها زعفران سفید یا ریشه ی زعفران است. این ماده که در واقع بخش سفید متصل به کلاله است مقدار کروسی موجودش به مراتب از کلاله کمتر می باشد لذا از قدرت رنگدهی بالایی برخوردار نیست اما سافرانال موجود در آن دقیقا به اندازه ی کلاله بوده […]

کانال تلگرام