آرشیو برچسب ها : خریدار زعفران

در بین کشور های خریدار زعفران ایران بیشترین میزان فروش مربوط به اسپانیا و امارات متحده عربی است. این دو کشور بیشترین حجم ممکن زعفران را از ایران به صورت فله وارد می نمایند و پس از بسته بندی به مشتری هایی که از طریق تبلیغات جذب نموده اند می فروشند و از این راه […]

کانال تلگرام