آرشیو برچسب ها : خرید زعفران امسالی

یکی از ویژگی های زعفران که موقع خرید بسیار مورد توجه قرار می گیرد و از مرغوب بودن آن حکایت دارد، امسالی بودن آن است. از آنجایی که تمامی اسانس های موثر بر کیفیت زعفران همگی فرار هستند بعد از گذشت یه بازه ی زمانی یک ساله مقدار زیادی از آن تبخیر می گردد. این […]

کانال تلگرام