آرشیو برچسب ها : زعفران اعلا گناباد

عمده ی خرید انواع زعفران سرگل اعلا و درجه یک گناباد برای تامین سفارش های صادراتی صورت می پذیرد. همانطور که می دانید در زمان جداسازی بسته به نوع این عمل است که نوع زعفران تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر کلاله ها بدون سفید از اجزای دیگر گل جدا شوند و در یک […]

کانال تلگرام