آرشیو برچسب ها : صادرات زعفران

عدم وجود سوبسیت حمل را می توان یکی از مهمترین موانع بازاریابی و صادرات زعفران ایرانی دانست. زعفران یکی از سرمایه های ملی مردم ایران به حساب می آید که با واسطه و بدون واسطه تاثیر به سزایی بر اقتصاد آن ها ایفا می نماید. با توجه ویژه به صادرات زعفران و اجرا طرح هایی […]

کانال تلگرام